Word of the Week: Bayanihan

Depinisyon: 

  • ang diwa ng pagtutulungan ng mga mamamayan sa isang komunidad upang magawa ang isang proyekto
  • the spirit of helpfulness among neighbors in a community

Paggamit sa pangungusap: 

Nailipat nila ang kanilang bahay kubo sa pamamagitan ng bayanihan.

Advertisements