EED’s Buwan ng Wika 2012

“Pistang Pinoy” ang naging pangunahing tema ng selebrasyon ng Buwan ng Wika sa EED ngayong taon.

Para sa mga mag-aaral ng Kinder, sila ay nagkulay ng   watawat ng Pilipinas, sumali sa mga larong pinoy, at  nakisaya sa “Awit at Tunog Center”. Ang mga mag-aaral      ay tinuruan ng mga guro na umawit ng “Ako ay may     Lobo” at “Kumusta” habang sinasabayan ng pagtugtog ng   mga instrumentong pangmusika.

Samantala, ang Grade 1 ay nagkulay ng iba’t ibang sagigisag ng Pilipinas katulad ng mangga, bahay kubo at iba pa. Sila rin ay nagpakita ng sportmanship sa pakikilahok sa sack race, rice planting, agawang panyo at pinaka- na mga larong Pilipino.

Nakinig ang mga bata kay G. Jay Menes o Kuya Jay ng Adarna House na gumawa ng story rap ng Tatlong Palaka ni Virgilio Almario at pinamangha ang mga mag-aaral sa kwento ni Dindo Pundido ni Jose Tejido at Si Pilong Patago-tago ni Kristine Canon.

Nagkaroon ang bawat baitang ng salu-salo na kinatampukan ng mga pagkaing Pinoy gaya ng suman, kakanin, puto, bibingka at marami pang iba

Bilang pakikilahok sa pagdiriwang, ang EED LRC ay naghandog ng isang kwento na pinamagatang “Sundalong     Patpat” na isinulat ni Virgilio Alamario. Itinampok din sa     linggong ito ang mga aklat at manunulat mula sa            Filipiniana Section upang lalo itong mabigyang halaga          sa “Buwan ng Wika”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s